Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolnego oszczędzania na przyszłość. Pieniądze z PPK najlepiej wypłacić po 60 roku życia, ale można to też zrobić wcześniej.

Od 2019 roku wchodzi w życie projekt PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych, dobrowolnego programu oszczędzania na emeryturę (chociaż nie są one formalnie świadczeniem emerytalnym). W ramach PPK pracownicy będą odkładać niewielką część własnego wynagrodzenia, która zostanie powiększona o wpłaty od pracodawcy oraz od państwa.

Środki z PPK zostaną wypłacone po ukończeniu 60 roku życia. Pieniądze oszczędzane w ramach PPK będą stanowić prywatną własność oszczędzającego. Zarządzać nimi będzie wybrana firma ubezpieczeniowa.

Możliwa będzie też wcześniejsza wypłata środków z PPK. Uczestnik będzie mógł w dowolnym momencie złożyć wniosek o zwrot środków, jednak oszczędności zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, 30 proc. wartości wpłat pracodawcy (pobrane 30 proc. zasili jednak ubezpieczenie emerytalne pracownika), a także dopłaty ze strony państwa.

Czerwińska: duże inwestycje i spółki czekają na pieniądze z PPK

W ustawie o PPK przewidziano też dwie sytuacje, w których oszczędzający będzie mógł wypłacić środki z PPK na innych zasadach.
1. W przypadku zaciągania kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu pracownik, jeśli nie ukończył 45 roku życia, będzie mógł wypłacić do 100 proc. zgromadzonych środków, jednak będzie miał obowiązek je zwrócić.
2. W przypadku poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka albo dziecka oszczędzający będzie miał prawo wypłacić do 25 proc. środków, bez obowiązku ich zwrotu.

Wypłata środków z PPK po ukończeniu 60 roku życia, jeśli pracownik nie zrezygnował wcześniej z uczestnictwa w programie, będzie możliwa w wariancie domyślnym, najbardziej korzystnym podatkowo, który polega na jednorazowej wypłacie 25 proc. zgromadzonych środków oraz wypłacie pozostałych 75 proc. pieniędzy w minimum 120 miesięcznych ratach. Jeśli pracownik będzie chciał wypłacić wszystkie środki na raz albo zmniejszyć liczbę rat, w których wypłacone zostaną oszczędności, będzie musiał się liczyć z koniecznością zapłacenia podatku.

>>> Czytaj też: Jak zrezygnować z PPK? Siedem podpisów na deklaracji, którą trzeba odnawiać co kilka lat