Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) intensywnie pracuje nad długoterminowym refinansowaniem, poinformował prezes Daniel Ozon. Refinansowanie ma zabezpieczyć grupę przed dekoniunkturą i pomóc w rozszerzeniu bazy zasobowej.
"Wśród celów na bieżący rok mamy pozyskanie finansowania długoterminowego. Prowadzimy intensywne prace z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi w kierunku zbudowania optymalnej struktury finansowania dla zapewnienia realizacji celów strategii" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.
"Chcemy bronić się przed zmiennością rynkową. Aktualny poziom gotówki nie jest jeszcze komfortowy bez refinansowania. Pracujemy więc nad długoterminowym finansowaniem z rożnych źródeł na nawet na ponad 10 lat. Tak więc [celem jest] zrefinansowanie długu, a nawet pozyskanie więcej niż na bilansie, by być przygotowanym na rozszerzenie bazy zasobowej i uruchomienie nowych zasobów" - wskazał szef spółki.
Według jego słów, na rynku polskim rozważane jest finansowanie uwzględniające wyłączenie spłat w czasie dekoniunktury. Scenariusze refinansowania uwzględniają ponadto rynki międzynarodowe, w tym np. obligacje na rynku USA.
Refinansowanie ma zapewnić swobodną realizację strategii JSW i inwestycje również w czasie gorszych okresów koniunktury. W tym celu JSW stworzyła JSW Stabilizacyjny FIZ jako narzędzie ograniczania wpływu ryzyka zmienności cen produktów. Ponadto pracuje nad wdrażaniem efektywnego zarządzania ryzykiem finans. grupy, w tym wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem ceny węgla koksowego.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)