"Global Network Compact Poland będzie wspierać Ministerstwo Klimatu m.in. w działaniach związanych z realizacją Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i wdrożeniem jej Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, zwiększeniem współpracy z sektorem prywatnym, wspieraniem działań ministerstwa na rzecz innowacyjności, promocji polskich rozwiązań i technologii, a także polskiego biznesu poza granicami Polski”" - wyjaśnił cytowany w komunikacie minister Michał Kurtyka.

Resort wyjaśnił, że na mocy porozumienia Global Compact Network Poland w 2020 r. przy udziale MK będzie m.in. rozwijać programy: "Zrównoważone miasta", "Standard Etyczny" i "Przeciwdziałania Szarej Strefie", współpracę naukowo-badawczą oraz sektora prywatnego, a także rozwijać współpracę naukową i programową z agendami i programami systemu ONZ.

Global Network Compact Poland działa w ramach UN Global Compact – agendy będącej inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ. Obszarami działania Global Network Compact Poland są: przestrzeganie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Global Compact jest platformą angażującą biznes w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. (PAP)

autor: Michał Boroń