Rzecznik rządu Piotr Müller wskazał w komunikacie zamieszczonym na stronie KPRM, że podczas spotkania unijni przywódcy będą rozmawiać m.in. na temat form pomocy oraz wielkości i czasu trwania poszczególnych elementów Europejskiego Funduszu Odbudowy, a także o zakresie wieloletniego budżetu UE, w tym o zasadach jego finansowania.

"Polska popiera projekt udzielenia istotnego wsparcia finansowego dla państw UE dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Podstawowym elementem powinno być tu wzmocnienie traktatowych mechanizmów działających w ramach unijnego budżetu, takich jak polityka spójności i wspólna polityka rolna" - napisał Müller.

Dodał, że według Polski, istotne jest przyjęcie sprawiedliwych mechanizmów podziału środków w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy, poprzez uwzględnienie rzeczywistej zamożności poszczególnych państw. "Nowe instrumenty finansowe powinny być elastyczne i dostosowane do potrzeb poszczególnych krajów – także tych, które stosunkowo skutecznie poradziły sobie z COVID-19" - zaznaczył.

Rzecznik rządu poinformował, że przed rozpoczęciem unijnego szczytu odbędzie się spotkanie koordynacyjne przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. Przypomniał jednocześnie, że 11 czerwca podczas szczytu V4 na Zamku Lednice koło Brna przywódcy Grupy zajęli wspólne stanowisko wobec Europejskiego Funduszu Odbudowy.

"Jak mówił wówczas premier Mateusz Morawiecki, Grupa Wyszehradzka jest jedną z wiodących sił, która wytycza kierunki zmian w Unii Europejskiej" - wskazał rzecznik rządu.

Reklama

Müller dodał, że jeśli chodzi o finansowanie nowego budżetu UE na lata 2021-2027, Polska uważa, że należy zadbać o sprawiedliwy system zasobów własnych, unikając wprowadzania nowych rozwiązań, które stanowiłyby dodatkowe obciążenie dla słabiej rozwiniętych państw członkowskich. "W kontekście nowego budżetu szczególnie ważna jest polityka spójności oraz wspólna polityka rolna po 2020 r." - wskazał.

Rzecznik rządu dodał, że podczas piątkowego spotkania unijni liderzy zapoznają się również z informacjami Komisji Europejskiej na temat stanu negocjacji z Wielką Brytanią oraz informacjami dotyczącymi bieżącej sytuacji gospodarczej UE. "W agendzie spotkania znajdzie się także punkt poświęcony postępom dotyczącym porozumień z Mińska, związanych z normalizacją stosunków na ogarniętych konfliktem obszarach wschodniej Ukrainy" - czytamy w komunikacie. (PAP)

rbk/ par/