Z danych przekazanych PAP przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że z 450 tys. cudzoziemców posiadających obecnie ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy - 237 tys. osób, Białorusi - 28 tys., Niemiec – 20,9 tys., Rosji - 12,8 tys., Wietnamu – 11,5 tys., Indii – 10,2 tys., Włoch - 8,5 tys., Chin – 7,9 tys., Gruzji – 7,1 tys. oraz Wielkiej Brytanii - 6,3 tys.

Jak informuje UdSC, w pierwszej połowie tego roku największy przyrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce dotyczył natomiast obywateli: Ukrainy – o 21,8 tys. osób, Białorusi – o 2,4 tys., Gruzji – o 1,5 tys., Mołdawii – o 0,7 tys. oraz Turcji – o 0,3 tys.

"Zdecydowanie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą być wydane na maksymalnie 3 lata. Tego typu dokumentami dysponuje obecnie prawie 267 tys. osób. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego i rezydenta długoterminowego wynosi natomiast 95,8 tys. osób. Zarejestrowany pobyt posiadają także prawie 82 tys. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej" - zaznacza rzecznik prasowy UdSC Jakub Dudziak.

Reklama

Dudziak zwraca uwagę, że około 58 proc. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt w Polsce to osoby poniżej 35. roku życia, zaś nieco ponad 38 proc. to osoby w przedziale wiekowym 35-59 lat, a 4 proc. - powyżej 60. roku życia.

Ponadto z danych UdSC wynika, że cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach z dużymi ośrodkami miejskimi, które oferują możliwości pracy lub nauki.

"Najbardziej popularnymi są województwa: mazowieckie – 119,5 tys. osób, małopolskie – 51,5 tys., wielkopolskie – 38,5 tys., dolnośląskie – 36,4 tys., oraz łódzkie – 27,9 tys." - zaznacza UdSC.

UdSC zwraca uwagę, że dane te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.