RTRS jest jednym z najważniejszych elementów Platformy Żywnościowej GK GPW, który umożliwia obrót wyselekcjonowanymi rodzajami towarów rolno-spożywczych.

- Giełdowy rynek rolny to jedna z naszych najważniejszych inicjatyw strategicznych, którą uruchomiliśmy i realizujemy pomimo trwającej pandemii koronawirusa. Niecałe pół roku od jego powstania wprowadzamy do obrotu drugi produkt, a już na jesieni wprowadzimy kolejny – kukurydzę. W późniejszym okresie zamierzamy rozszerzyć paletę o takie produkty, jak cukier, odtłuszczone mleko w proszku czy koncentrat soku jabłkowego. W planach mamy również uruchomienie rynku terminowego na towary rolno-spożywcze – podkreśla Marek Dietl, prezes GPW.

Podstawą działania Platformy Żywnościowej są TGE, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) i Magazyny Autoryzowane. Giełda zapewnia transparentny obrót towarami rolnymi, izba rozliczeniowa – bezpieczeństwo rozliczeń finansowych, a Magazyny Autoryzowane - wysoką jakość przechowywanego towaru.

Ich sieć jest tworzona i docelowo obejmie cały kraj.

- Cieszy mnie, że giełdowy rynek rolny rozwija swoją działalność. Jego uruchomienie było historycznym momentem dla naszego rolnictwa i spełnieniem moich wieloletnich marzeń. Wielu moich poprzedników ministrów o tym mówiło, ale nie udało się im jakoś tego zrealizować. My od kilku miesięcy testujemy już kolejne narzędzia i sposoby prowadzenia tego przedsięwzięcia. Analiza rynku z pewnym wyprzedzeniem jest tu bardzo istotna. Wprowadzenie żyta, czyli następnego produktu do obrotu na RTRS wynika z analizy potrzeb jego uczestników i oznacza przejście do kolejnego etapu rozwoju giełdy rolnej. Moim celem jest umożliwienie rolnikom wyższych zarobków w bezpiecznych i transparentnych warunkach, które daje giełda. Uzyskiwane tu ceny są najbardziej obiektywne. To ceny rynkowe, będące efektem podaży i popytu. Pozytywne jest również to, że giełda zaczyna funkcjonować, jako punkt odniesienia w zakresie cen produktów – mówi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poszerzenie oferty RTRS spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony producentów. Zdaniem Krzysztofa Bojara, wiceprezesa Krajowej Federacji Producentów Zbóż, uruchomienie giełdowego rynku rolnego stanowi niewątpliwie wartość dodaną dla tego sektora, który posiada duży potencjał produkcyjny i handlowy. - Nowy, profesjonalny kanał zbytu umożliwia uczestnikom rynku, w tym producentom rolnym sprzedaż surowców rolnych w formie bezpiecznych transakcji, za które na pewno otrzymają zapłatę. Obrót giełdowy zapewnia także standaryzację towarów oraz zawieranych kontraktów zarówno po stronie sprzedających jak i kupujących przez co warunki handlu stają się bardziej transparentne i porównywalne. Wynikiem tego jest możliwość uzyskania najlepszej ceny w danych warunkach rynkowych - tłumaczy. - Bardzo dobrze, że GK GPW proponuje rozwój tego rynku dopuszczając do obrotu inne gatunki zboża, a docelowo także inne grupy towarowe. Miałem przyjemność współpracować w ramach zespołów roboczych przy opiniowaniu założeń do giełdowego rynku rolnego. Wówczas wskazywaliśmy, że kolejnym etapem powinno być uruchomienie rynku terminowego na wybrane towary – dodaje Krzysztof Bojar.

- Projekt giełdowego rynku rolnego jest przykładem zastosowania dobrych praktyk współpracy międzysektorowej pomiędzy nauką, biznesem i otoczeniem administracyjnym dla rozwoju polskiej gospodarki, w tym przypadku sektora rolno-spożywczego. Jestem przekonany, że nasza inicjatywa znacząco wzmocni pozycję polskiego rolnika jako istotnego ogniwa polskiej gospodarki – zaznacza Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Obrót żytem, podobnie jak transakcje pszenicą, odbywają się na dwóch równolegle działających platformach: w systemie kursu jednolitego oraz systemie aukcyjnym. Pierwszy z nich polega na prowadzeniu przez giełdę regularnych, cotygodniowych notowań wystandaryzowanych kontraktów na towar przechowywany przez uczestników rynku w autoryzowanych przez TGE magazynach. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym magazynie, zawierane są według tego samego kursu. Z kolei system aukcyjny polega na organizacji i prowadzeniu przez TGE doraźnych aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym magazynem autoryzowanym.

Do końca sierpnia 2020 r. TGE i IRGiT nie pobierają żadnych opłat od uczestników rynku.

Więcej informacji o RTRS: https://tge.pl/rtrs

ROB