Ostatnio w mediach branżowych głośno było o kolejnych zmianach organizacyjnych w Sieci Badawczej Łukasiewicz: chodzi o połączenie Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej (Łukasiewicz – ITE) oraz Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (Łukasiewicz – ITME). Konsolidacja ta ma głęboki i przemyślany cel – siła dwóch organizacji w postaci Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki (IMiF) pod sztandarem Łukasiewicza oznacza nowe otwarcie dla Polski na polu komercjalizacji mikroelektroniki.

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Piotr Dardziński, podkreśla, że kluczowe jest pobudzenie innowacyjności polskich firm z branży i dodaje: – W świecie dotkniętym pandemią COVID-19, szanse na nowe otwarcie dają własne technologie, gwarantujące rozwój i zwiększające odporność rodzimych firm na przyszłe globalne zawirowania gospodarczo-społeczne.

Potencjał na dużo więcej

Za połączonymi instytutami stoi unikatowe w skali międzynarodowej doświadczenie i potencjał badawczy: tylko w ciągu ostatnich 6 lat były one włączone w realizację ponad 250 projektów badawczo - rozwojowych w obszarze wysokich technologii mikroelektronicznych i optoelektronicznych, a także inżynierii materiałów funkcjonalnych o „programowalnych” właściwościach.

Połączenie dwóch instytutów to przełomowy krok w kierunku odbudowy przemysłu mikroelektronicznego w Polsce. W czasie transformacji ustrojowej ten segment wpadł w długoletnią zapaść. Teraz, wraz z synergią kadr i zasobów technologicznych, zwiększamy możliwości badawcze i wdrożeniowe dla biznesu w Polsce. Dysponujemy też zaawansowanymi urządzeniami, bardzo wysublimowaną infrastrukturą, pozwalającą podejmować bardzo złożone wyzwania i badania – zaznacza dr inż. Piotr Guzdek, p.o. dyrektora Łukasiewicz -IMiF.

Pomysły na Krajowy Plan Odbudowy

Zdaniem szefa Łukasiewicz - IMiF, przeprowadzona konsolidacja da impuls rozwojowy dla nowych kierunków badawczych w obszarach technologii zaawansowanych materiałów dla zastosowań w przyrządach elektronicznych nowej generacji, układach i systemach dla nanofotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Tym bardziej, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy Łukasiewicz zaangażował się w 3 niezwykle ważne dla rozwoju gospodarki projekty, procedowane obecnie na poziomie ministerialnym. Obejmują one min. budowę w Polsce fabryki układów scalonych, będącej odbiorcą innowacyjnych projektów Łukasiewicza. W obliczu zachodzącej transformacji cyfrowej fabryka zapewni suwerenność technologiczną, innowacyjność bardzo wielu gałęzi gospodarki i gwarantować będzie cyberbezpieczeństwo wrażliwych aplikacji mikro oraz nanoelektroniki.

Kolejne projekty dotyczą takich obszarów jak budowa gałęzi przemysłu na bazie azotku galu. To materiał półprzewodnikowy do zastosowań m.in.: w elektroenergetyce, elektromobilności, elektronice wysokich częstotliwości oraz przemyśle obronnym. Do tego dochodzi projekt rozwoju telemedycyny, gdzie Łukasiewicz - IMiF również ma odgrywać istotną rolę – wyjaśnia dr inż. Piotr Guzdek.

A już teraz naukowcy Łukasiewicza pracują m.in. nad projektem finansowanym ze środków Agencji Badań Medycznych, obejmującego stworzenie szybkich, skutecznych i tanich testów na COVID-19. Te już wkrótce mają być szeroko dostępne na rynku.