Od września 2016 do października 2020 r. roku Witkowski pełnił funkcję wiceministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Przestał pełnić funkcję po likwidacji - w ramach rekonstrukcji rządu - resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Obecnie kwestiami gospodarki wodnej, transportu wodnego zajmuje się Ministerstwo Infrastruktury.

Witkowski studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku pracował w ówczesnym Ministerstwie Gospodarki Morskiej. Od grudnia 2015 pełnił funkcję Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wcześniej pracował w Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, a w latach 2004-2007 kierował biurem Głównej Kwatery Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ skr/