Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że stopa bezrobocia w grudniu 2020 r. wyniosła 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w listopadzie.

"Rynek pracy w Polsce wykazuje się odpornością na kryzys wywołany COVID-19, co potwierdzają dzisiejsze dane GUS dot. stopy bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2020 r." - podkreślili analitycy MRPiT.

Resort odniósł się też do podanej przez GUS w środę liczby osób bezrobotnych na koniec grudnia, która wyniosła 1046,4 tys. wobec 1025,7 tys. osób w listopadzie 2020 r. "Oznacza to, że procentowy wzrost liczby bezrobotnych był podobny jak przed rokiem i wyniósł 2 proc." - zaznaczyło ministerstwo. Liczba bezrobotnych wzrosła o 20,7 tys. mdm w grudniu 2020 r. wobec wzrostu 16,8 tys. w grudniu 2019 r. W stosunku sytuacji sprzed roku liczba bezrobotnych wzrosła o 180 tys. osób, tj. o 20,8 proc. - zauważyli analitycy MRPiT

Resort prognozuje, że "w związku z silną sezonowością bezrobocia rejestrowanego miesiące zimowe przyniosą zwiększony napływ osób bezrobotnych do rejestrów". Eksperci dodali, że taka sytuacja miała miejsce także rok temu, "a analiza historyczna wskazuje, że wzrost ten nie powinien przekroczyć 1 pkt. proc.".