Konsensus rynkowy wynosił 2 proc. wzrostu m/m w ujęciu realnym.
W ujęciu rocznym odnotowano spadek o 9 proc. w ujęciu realnym i spadek o 7,7 proc. w ujęciu nominalnym. Konsensus rynkowy wynosił 6,3 proc. spadku r/r w ujęciu realnym.