"Rząd przechodzi do realizacji Polskiego Ładu. Jak wynika z naszych informacji, w środę zostanie zaprezentowana lista dziesięciu najpilniejszych projektów na najbliższe 100 dni. Podany zostanie także termin ich wejścia w życie oraz czas realizacji" - czytamy w "Rz".

Informator "Rz" zorientowany w sytuacji zdradził, że będą to m.in. "projekty dotyczące reformy podatkowej".

W artykule przypomniano, że "Polski Ład to pakiet ponad 100 ustaw". "PiS podkreśla, że jego pełna realizacja wykracza poza obecną kadencję, ale chce już teraz pokazać, które z nich wejdą w życie najszybciej. Wiele tematów z Polskiego Ładu nie stało się jeszcze przedmiotem debaty, jak np. kwestie równości płac czy nowego wsparcia dla rodzin. Przez ostatnie tygodnie osią dyskusji były przede wszystkim pomysły podatkowe i mieszkaniowe" - napisano.