Uczestnicy Kongresu będą się zastanawiać nad zagrożeniami i szansami, jakie przyniosła nam pandemia koronawirusa, wskazywać drogi wyjścia z kryzysu i szukać szans na przyspieszenie rozwoju.
Dyskusje skupią się wokół ośmiu grup tematycznych. Pierwsza to „Banki a rozwój gospodarki po pandemicznym kryzysie”. Jest jasne, że firmy zarówno wychodzące z kłopotów, jak i korzystające z przyspieszenia gospodarczego będą potrzebowały finansowania. Uczestnicy dyskusji będą szukać odpowiedzi na pytanie, jak w tym procesie odnajdą się banki, czy to one będą mieć wiodącą rolę i jak powinny się zmienić, by sprostać stojącym przed nimi zadaniom.
Druga grupa tematów dotyczy cyfrowej transformacja usług finansowych. Zdawało się, że przebiega ona szybko, ale pandemia koronawirusa zadziałała jako swoisty akcelerator tych procesów. Paneliści na EKF będą się zastanawiać, jakimi drogami transformacja cyfrowa będzie podążać w przyszłości oraz jakie ryzyko wiąże się z tym procesem.
Kolejny wątek to „Finanse w zielonej gospodarce”. Wiemy już, że COVID-19 spowodował nieodwracalne zmiany w gospodarce i że musi się ona ukształtować na nowo. Choć nie mamy jeszcze jasnej wizji, jak będzie ona wyglądała w przyszłości, to mamy pewność, że musi być zielona. Ten fakt stanowi wyzwanie również dla systemu finansowego. Eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak im sprostać.
Reklama
„Transformacja a troska o stabilność finansową” to zagadnienie o tyle ważne, że zadłużenie państw przekracza już poziom, jaki osiągnięto po poprzednim największym kataklizmie w dziejach, czyli II wojnie światowej. Czy nadal będzie rosło? Jak zachować w tych warunkach stabilność finansową? Jak uniknąć kryzysu bankowego i kryzysu finansów publicznych?
Pomoc publiczna dla gospodarki zarówno w Polsce, jak i w innych krajach była w czasie pandemii konieczna. Dzięki niej szkody nie osiągnęły rozmiarów katastrofalnych. Sprawiła jednak, że państwo stało niezwykle ważne. Czy nie zechce mieć większego wpływu na gospodarkę – eksperci zastanowią się podczas debat pod wspólnym hasłem „Pomoc publiczna i zagrożenia etatyzmem”.
Konsument zdobywa coraz więcej praw i cieszy się coraz większą ochroną. Ale czy nie zbyt wielką? Czy nadmierna ochrona praw konsumenckich nie spowoduje zakłócenia mechanizmów rynkowych? To jedno z najważniejszych zagadnień, które spróbują rozwiązać paneliści.
Siódma grupa tematyczna to „Wyzwania dla edukacji, pracodawców i pracowników”. Uczniowie, studenci, pracownicy wielu branż znaleźli się w zupełnie nowej sytuacji. Jak po pandemii budować nowe relacje z troską o to, by były efektywne? Czy i jakie zmiany nastąpią na rynku pracy?
Ostatnie zagadnienie to „Odpowiedzialne regulacje”. Poprzedni wielki kryzys finansowy spowodował, że sektor bankowy spotkał się z mnóstwem nowych regulacji. Czy go nie przeregulowano? Eksperci będą się zastanawiać, jak reagować obecnie. ©℗
AO