Jak pokazują dane ZUS za pierwsze półrocze, finanse zakładu wyszły z covidowych problemów. Składka wyniosła 115 mld zł i była wyższa o 7,8 proc. niż rok wcześniej. Z kolei dotacja budżetowa była niższa o połowę i wyniosła 10,4 mld zł.
– Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu br., mimo że nadal pod wpływem pandemii COVID-19, była zdecydowanie lepsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych pozytywnie wpłynęło na wiele obszarów działalności gospodarczej – zauważa Gertruda Uścińska, prezes zakładu.

Stabilna sytuacja

Dane za pierwsze półrocze pokazują, że wpływy rosną szybciej niż wydatki. O ile składka wzrosła o niemal 8 proc., o tyle wypłaty emerytur o 7,5 proc., a pozostałych świadczeń o 3 proc.