Szczegółowe wyniki badania wskazują, że o ocenie stanu wyjątkowego decydują sympatie polityczne. 71 proc wyborców PiS ocenia, że decyzja prezydenta na wniosek rządu okazała się skuteczna, przeciwnego zdania jest 10 proc. Z kolei wśród wyborców KO 79 proc. ankietowanych uważa, że stan wyjątkowy nie okazał się skuteczny, podczas gdy dobrze jego efekty ocenia 15 proc. Z kolei wśród wyborców Lewicy i PSL ocena wprowadzenia stanu wyjątkowego jest jeszcze bardziej krytyczna.

Badanie zostało przeprowadzone 10.09 na grupie tysiąca respondentów, metodą CATI - wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

ikona lupy />
Kryzys migracyjny - sondaż / Dziennik Gazeta Prawna
Reklama