Zadaniem Komisji ds. wsparcia Programu Inwestycji Strategicznych, była rekomendacja prezesowi Rady Ministrów wniosków, które mają otrzymać finansowanie w ramach funduszu. Łącznie odbyło się kilkanaście posiedzeń komisji.

"Rządowej komisji zależało na tym, aby objąć wsparciem jak największą liczbę jednostek samorządu terytorialnego" - powiedział Szefernaker, cytowany w komunikacie.

Wyjaśnił także, że przy rekomendacjach kierowano się zasadą proporcjonalności względem wielkości danej jednostki samorządu.

Komisja została powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego, a jej pierwsze posiedzenie odbyło się 1 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). W skład komisji wchodziło 11 osób, m.in. przedstawiciele ministerstw oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Na podstawie rekomendacji komisji prezes Rady Ministrów podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania z programu. Kolejny nabór wniosków dla samorządów ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

• 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Jednostki samorządu terytorialnego złożyły ok. 8 tysięcy wniosków na kwotę na ponad 93 mld zł. Zgodnie z założeniami, w ramach samorządy otrzymują wsparcie do 95% bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy gospodarowanie odpadami.

Budżet pierwszej, pilotażowej edycji programy wynosił 20 mld zł.

(ISBnews)