Ekonomiści Goldman Sachs (GS) zaktualizowali prognozy fiskalne dla największych gospodarek strefy euro - w związku ze wzrostem wydatków państw europejskich, będących bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej napaści na Ukrainę.

"Biorąc pod uwagę mniej hojne wsparcie EBC niż w czasie pandemii COVID-19, dodatkowe transfery na ograniczenie skutków wzrostu cen energii, przyjęcie uchodźców oraz zwiększenie potencjału obronnego, GS szacuje, że deficyt Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii wzrośnie dodatkowo średnio o 1,1 pkt. proc. w 2022 r." - wskazał GS w najnowszej analizie.

Reklama

W opinii ekspertów GS wydatki związane z wojną przełożą się też na wzrost gospodarczy - "podnosząc PKB w tych państwach o ok. 0,5 proc.".

Analitycy banku zwrócili uwagę, że "w kontekście prawdopodobnej normalizacji polityki pieniężnej EBC, wraz ze wzrostem wydatków krajowych, może pojawić się kłopot z obsługą długu publicznego, zwłaszcza w przypadku państw podatnych na zagrożenia fiskalne, takich jak Włochy".

W związku z tym, eksperci GS spodziewają się, że zawieszenie obowiązujących w Unii Europejskiej reguł fiskalnych najprawdopodobniej będzie przedłużone do 2023 r.

Jak stwierdzono, większe deficyty krajowe zwiększą zadłużenie gospodarek, co spowoduje "ponowny nacisk na stabilność długu publicznego".