W krajach regionu zatrudniani bez umów stanowią obecnie od 50 procent do 80 procent nowo przyjmowanych do pracy – stwierdza ogłoszony w końcu tygodnia raport Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Jak przewiduje autorka raportu ogłoszonego przez OIT, wybitna ekonomistka Roxana Mauricio, sytuacja ta w Ameryce Łacińskiej może przeciągnąć się do roku 2023, a nawet 2024. (PAP)