Konsensus rynkowy wynosił 95 pkt.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro we wrześniu br. wyniósł 106,7 pkt wobec 107,9 pkt miesiąc wcześniej.