W środę w Sejmie grupa posłów Koalicji Obywatelskiej pytała o pozwolenie na zrzucanie solanki z toruńskiej Geotermii do Wisły i skutki zasolenia rzeki w kontekście katastrofy na Odrze.

Arkadiusz Myrcha (KO) przypomniał, że przyczyny katastrofy na Odrze wynikały w dużej mierze z zasolenia wód. Jak stwierdził, nie wiadomo, czy toruńska Geotermia ma pozwolenia na zrzut wody do Wisły. "Dotarliśmy do informacji, z których wynika, że są zrzuty solanki, 456 ton na dobę, 19 ton na godzinę. Jeśli prawdą jest, że zatrucie Odry było spowodowane m.in. zrzutem solanki, to oznacza, że to samo może się wydarzyć na Wiśle" - dodał Dariusz Joński (KO).

Wiceminister Gróbarczyk wyjaśnił, że na etapie budowy i testów eksploatacyjnych Geotermia korzystała z pozwoleń wodno-prawnych wydanych przez prezydenta Torunia. "W 2020 r. Geotermia Toruń złożyła, a Wody Polskie w Toruniu przyjęły zgłoszenie wodno-prawne na odprowadzenie do Wisły wód z próbnych pompowań otworów hydrologicznych dla otworów Toruń TG-1 i Toruń TG-2 stanowiących wówczas już istniejące otwory geotermalne. W ramach tego postępowania dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydał pozytywną opinię i zgodę" - powiedział Gróbarczyk.

Reklama

Poinformował, że w poniedziałek pracownik Nadzoru Wodnego w Toruniu przeprowadził wizję w terenie, w rejonie wcześniej funkcjonującego miejsca zrzutu. "Nie stwierdzono prowadzenia zrzutu wód zasolonych, nie istnieje żadne urządzenie wodne czy rurociąg, aby mogły być zrzuty realizowane. Podsumowując: nie występują w tym obszarze żadne zrzuty z tego podmiotu" - przekazał wiceminister infrastruktury.