"Jako przedstawiciel rządu, jako minister aktywów państwowych, który nadzoruje państwowe spółki sektora energetycznego z jednej strony, a z drugiej strony przedstawiciele związków zawodowych działających w spółkach energetycznych oraz prezesi tychże spółek, podpisaliśmy Umowę Społeczną, która zapala zielone światło do sfinalizowania projektu, który jest projektem historycznym, jeśli chodzi o polski sektor elektroenergetyczny, to projekt utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)" - powiedział podczas briefingu Sasin.

Jak mówił, NABE to wydzielenie aktywów węglowych z funkcjonujących spółek energetycznych.

"To wydzielenie ma wiele przyczyn, podstawową przyczyną jest chęć przyspieszenia transformacji energetycznej" - tłumaczył.

Umowa Społeczna związana jest z planami wydzielenia ze spółek z udziałem Skarbu Państwa wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych. To końcowy etap przygotowań do powołania NABE. (PAP)

Reklama

autor: Aneta Oksiuta, Wojciech Krzyczkowski