Jak wskazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w informacji przekazanej PAP, szef resortu Waldemar Buda zaprezentował w środę w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku raport „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport 2023”. Przedstawia on polską perspektywę realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju. Minister zapewnił, że „wprowadziliśmy szereg rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w trzech jego wymiarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym”.

„W 2022 r. w globalnym zestawieniu 163 państw realizujących 17 celów zrównoważonego rozwoju, zajęliśmy 12. miejsce. Awansowaliśmy o 3 pozycje w stosunku do 2021 r. W 2023 r. awansowaliśmy o kolejne 3 pozycje. Oznacza to, że zajmujemy obecnie 9 miejsce” – poinformował szef resortu.

Zgodnie z komunikatem MRiT Buda podkreślił także, że priorytetem naszym jest bezpieczeństwo narodowe.

W sferze gospodarczej – przekazał minister – Polska stawia na budowę silnego, nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu oraz wparcie innowacji, rozwój nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości. Minister, jak zauważono, wskazał też na pro przedsiębiorcze rozwiązania opracowane w MRiT, np. Konstytucję dla biznesu oraz Pakiet Przyjazne Prawo.

Reklama

W sferze społecznej – zaznaczył szef resortu – polskim priorytetem jest ograniczanie wykluczenia społecznego, ubóstwa oraz nierówności społecznych. „Odpowiedzialna polityka społeczna daje wymierne efekty. Odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem spadł z 26,8 proc. w 2015 r. do 16,7 proc. w 2022 r. To trzeci co do wielkości spadek w UE” – poinformował.

Odnosząc się do wymiaru środowiskowego szef MRiT powiedział, że celem Polski ma być poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska. „Zdecydowaliśmy się też na rozwój Programu Polskiej Energetyki Jądrowej poprzez budowę dużych elektrowni jądrowych oraz inwestycje w małe modułowe bloki” – oświadczył.

Zaznaczył także, że rząd dużą wagę przykłada do kwestii polityki mieszkaniowej. „Nasza polityka mieszkaniowa uwzględnia cele społeczne, wspiera rozwój gospodarczy i musi iść w parze z celami zielonej transformacji i klimatycznymi. Wspieramy każdy obszar mieszkalnictwa, realizując wiele programów m.in. Pierwsze Mieszkanie czy Mieszkania Komunalne” – powiedział szef MRiT.

Ocenił również, że wojna na Ukrainie negatywnie wpływa na wszystkie cele zrównoważonego rozwoju, m.in. zapewnienie godnej pracy uchodźcom z Ukrainy, dostęp do dobrej jakości edukacji w bezpiecznych warunkach uczenia się. Zwrócił także uwagę na globalny wzrost cen żywności i nawozów, który zwiększy wyzwania związane z ubóstwem i głodem.