Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 2,8 proc. r/r w październiku 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,2 proc.

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2023 r. była wyższa niż przed rokiem o 2,8 proc. (wobec wzrostu o 0,7 proc. w październiku 2022 r.). W porównaniu z wrześniem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 3,2 proc. W okresie styczeń-październik 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o2,6 proc. (w 2022 r. wzrost o 6,0 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowały podmioty sprzedające paliwa stałe, ciekłe i gazowe

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2023 r. była o 2,1 proc. wyższa w porównaniu z wrześniem br.

Reklama

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w październiku była wyższa niż przed rokiem o 4,8 proc. i wzrosła o 3,5 proc. m/m, podano także.

"W październiku 2023 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. spośród prezentowanych grup odnotowały podmioty sprzedające paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 16,7 proc. wobec spadku o 20,5 proc. przed rokiem). Wzrost sprzedaży zaobserwowano również w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami(o 12,3 proc.) oraz farmaceutykami, kosmetykami, sprzętem ortopedycznym (o 2,3 proc.). Znaczny spadek sprzedaży raportowały natomiast jednostki z grup: 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (o 11,1 proc.), 'meble, rtv, agd' (o 10,9 proc.), 'pozostałe' (o 8,8 proc.). Przedsiębiorstwa handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wykazały spadek o 0,8 proc." - czytamy dalej.

Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 9 proc. w październiku br. z 8,3 proc. przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 13,4 proc. w ujęciu miesięcznym.

"W październiku w porównaniu z wrześniem 2023 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 13,4 proc.). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży 'ogółem' zwiększył się z 8,3 proc. we wrześniu 2023 r. do 9 proc. w październiku br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: 'tekstylia, odzież, obuwie' (z 17,8 proc. przed miesiącem do 19,9 proc.), 'meble, rtv, agd' (odpowiednio z 15,6 proc. do 17,1 proc.), 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (z 24,3 proc. do 24,8 proc.)" - czytamy w komunikacie.