MRiRW przypomniało, że od 16 października do 30 listopada, tak jak w latach ubiegłych, wypłacane były zaliczki. W ramach zaliczek 1,2 mln rolników otrzymało ok. 9,2 mld zł, w tym około 1,1 mld zł z tytułu płatności ONW (związanych z niekorzystnymi warunkami gospodarowania).

Zaliczki realizowane były w maksymalnej wysokości dopuszczonej w przepisach unijnych, tj. do 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich oraz do 85 proc. w przypadku płatności ONW. Od 1 grudnia 2023 r. ARiMR wypłaca płatności końcowe za 2023 r. Płatności wypłacane są sukcesywnie i dokładane są wszelkie starania, aby ich realizacja przebiegała sprawnie - zaznaczono w komunikacie.

Weszły nowe przepisy…

Reklama

Ministerstwo zwraca uwagę, że w związku z reformą Wspólnej Polityki Rolnej od 2023 r. wsparcie przyznawane jest na podstawie nowych przepisów Unii Europejskiej, które wprowadziły nowe rodzaje wsparcia m.in. ekoschematy.

Zgodnie z unijnymi przepisami na ekoschematy należy przeznaczyć minimum 25 proc. środków na płatności bezpośrednie. W związku z tym w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 (PS WPR) na ekoschematy na 2023 r. zaplanowano ogółem (ekoschematy obszarowe i Dobrostan zwierząt) około 872,5 mln euro - poinformował resort.

"Ministerstwo nie planuje zmniejszenia w tym zakresie. Jednocześnie, analogicznie, jak w latach poprzednich w przypadku płatności bezpośrednich, rzeczywiste stawki poszczególnych płatności na daną kampanię są określane na podstawie rzeczywistych danych (powierzchni, liczby sztuk zwierząt) zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez ARiMR" - wskazano w komunikacie.

Co z tymi ekoschematami?

Ta zasada obowiązuje również w 2023 r., także w odniesieniu do ekoschematów.

Po otrzymaniu od ARiMR zweryfikowanych danych w zakresie powierzchni kwalifikującej się do wsparcia, wysokość stawek płatności dla poszczególnych ekoschematów zostanie określona w rozporządzeniu MRiRW wydawanym w porozumieniu z Ministrem Finansów.

W przypadku, gdyby powierzchnia lub liczba zwierząt kwalifikujących się do płatności w ramach ekoschematów przekroczyła pierwotnie zakładane wielkości, konieczna może okazać się zmiana wcześniej planowanych stawek określonych w PS WPR. Niemniej jednak, przy ustalaniu wysokości stawek za ekoschematy, MRiRW planuje skorzystać z przewidzianych w prawie UE możliwości przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi płatnościami, tak aby rzeczywiste stawki były jak najbardziej zbliżone do planowanych - zapewnił resort rolnictwa. (PAP)