"Złożyliśmy pierwsze wnioski o refinansowanie z funduszy spójności. Wreszcie! Bo to już czwarty rok obecnej perspektywy finansowej. To ponad 2,9 mld zł: 1,668 mld na programy ogólnokrajowe 1,271 mld na programy regionalne" - napisała minister Pełczyńska-Nałęcz na platformie X. Dodała, że pieniądze wpłyną do Polski w ciągu kilkunastu dni.

W ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027 Polska ma otrzymać ponad 340 mld zł (76 mld euro). Polska jest też największym beneficjentem tego wsparcia, a środki będą przeznaczone na wyrównanie szans rozwojowych między naszym krajem a innymi państwami UE, a także rozwój wszystkich regionów Polski. W ramach Polityki Spójności do samorządów trafi ok. 150 mld zł (33,5 mld euro). W połowie stycznia br. Polska wysłała do KE wniosek ws. spełnienia warunku dot. stosowania Karty Praw Podstawowych, którego spełnienie umożliwia refundacje wydatków w ramach wszystkich celów i programów objętych Umową Partnerstwa (76 mld euro).

Decyzję o odblokowaniu środków europejskich przekazała 23 lutego br. na wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem oraz premierem Belgii Alexandrem De Croo szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. (PAP)