Cel projektu ustawy dotyczącej cen energii i bonu energetycznego

Projekt ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jak czytamy, jego celem jest powolne odchodzenie od wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Europejski i światowy rynek energii się stabilizuje, ale jego skutki wciąż oddziałują na społeczeństwo. Do końca czerwca 2024 roku w Polsce obowiązuje jeszcze zamrożenie cen energii, jednak to już ostatnie miesiące takiej pomocy. Według założeń projektu aktualna sytuacja wskazuje, że odchodzenie od mechanizmów interwencyjnych jest zasadne. Jednak zmiany muszą być wprowadzane stopniowo – szczególnie w przypadku tych gospodarstw domowych, dla których wzrosty rachunków będą najbardziej odczuwalne.

Reklama

Ceny energii. Co się zmieni w drugiej połowie roku?

Jak wskazuje projekt, działania osłonowe dla energii elektrycznej i paliw gazowych będą w formie zmodyfikowanej wprowadzone także w drugiej połowie 2024 roku. Jeśli natomiast chodzi o ciepło – także w pierwszej połowie roku 2025.

Dostępne będą także systemy wsparcia, takie jak maksymalna cena energii lub bon energetyczny.

Maksymalna cena energii po zamrożeniu cen w 2024 roku

2 miesiące dzielą nas od końca zamrożenia cen energii. Projekt ustawy zakłada, że przedłużone zostanie jednak obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. W drugiej połowie 2024 roku miałby ona wynosić 500 zł za megawatogodzinę. Przedsiębiorstwa energetyczne będą otrzymywały rekompensaty za jej stosowanie.

Ceny energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 roku

Jako że rynek się stabilizuje, a ceny energii notowanych na Towarowej Giełdzie Energii uległy znacznemu obniżeniu, projekt ustawy przewiduje zmiany w taryfach, które zatwierdził Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i które obowiązują do końca 2024 roku. Przedsiębiorstwa energetyczne według nowych przepisów musiałby przedłożyć do zatwierdzenia zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do 31 grudnia 2025 roku.

"Zakładanym efektem będzie obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych" – czytamy w wyjaśnieniach do projektu.

Bon energetyczny. Rozwiązanie, które ma odciążyć najbardziej potrzebujących

W projekcie ustawy poznajemy również szczegóły dotyczące bonu energetycznego. Ma być to świadczenie pieniężne dla tych gospodarstw domowych, które nie przekroczą:

  • 2500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;
  • 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Innymi odbiorcami bonu energetycznego mają być także odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej i domostwa, które zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na nadmetraż.

Ponadto świadczenie to będzie także wypłacane emerytom, którzy uzyskują emeryturę poniżej minimalnej oraz równą minimalnej. Na wsparcie liczyć mogą również obywatele korzystający ze źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną (na przykład z pomp ciepła).