Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,1 proc. i wzrost o 0,3 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,7 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w maju i kwietniu 2024 r.:

maj maj kwiecień kwiecień
rdr mdm rdr mdm
ogółem 5,0 -0,1 4,1 -1,8
pojazdy mechaniczne 23,8 -2,8 33,8 -1
paliwa 9,0 0,7 11,9 3,2
żywność, napoje, wyroby tytoniowe -1,0 1,8 -6,8 -10,0-
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - -
leki, kosmetyki 10,2 0,0 6,4 -0,1
odzież, obuwie -13,5 -0,8 -15,8 9
meble, AGD, RTV -8,4 -7,5 -3,3 4,7
prasa, książki 1,5 2,6 4,2 7,4
pozostałe 23,5 2,8 29,7 0,1