Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych Soboń zapowiedział w trakcie rozmowy z Grzegorzem Osieckim z DGP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Rozmawialiśmy o nich z przedsiębiorcami. Dali nam swoje wskazówki. Propozycji, które mamy przygotowane, jeszcze nikt nie widział. Jeśli będziemy mieli je uzgodnione wewnątrz ministerstwa, przekażemy je do konsultacji – powiedział wiceminister.

Dopytywany, co znajduje się w tych rozwiązaniach, wiceminister odpowiedział, że „cały szereg pozytywnych rozwiązań plus kwestia minimalnego CIT-u”.

- Tu raczej chodzi o to, że w tak trudnym momencie dla gospodarki w którym jesteśmy, być może nie jest najlepszy moment na testowanie rozwiązania, które nigdy nie było testowane w praktyce. Ponowna jego weryfikacja – to jest to, co chcemy zaproponować – mówił.

Reklama

- To znaczy, że to rozwiązanie miałoby zostać zawieszone? – pytał dziennikarz.

- To znaczy, że pokażemy, jak byśmy chcieli to dokładnie zaproponować. Co do istoty rzeczy: wydaje się, że to nie jest najlepszy moment, aby tak trudną i daleko idącą zmianą na rynku teraz testować. Niektóre branże mogą być dotknięte ryzykiem – stwierdził wiceminister.

- To znaczy, że w tym lub przyszłym roku minimalny CIT by nie działał? – dopytywał Grzegorz Osiecki.

- Nie, ja tego nie mówię. Na pewno zaproponujemy jakieś inne rozwiązanie. Natomiast jaka to będzie ostatecznie propozycja, za chwilę pokażemy. W każdym razie wstępny projekt jest już gotowy.

Przypomnijmy, minimalny podatek dochodowy został dodany do ustawy o CIT na skutek Polskiego Ładu i w założeniu miał być odpowiedzią na unikanie podatku CIT przez korporacje. Płacą go spółki i grupy kapitałowe, które poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnęły rentowność (udział dochodów w przychodach) w wysokości nie większej niż 1%.

Wiceminister mówił też o projekcie zmian w Polskim Ładzie, który zmniejsza stawkę PIT z 17% na 12%. Uściślił też, że nie ma planów zmiany stawek CIT. Więcej w materiale wideo.