Rozmowa została przeprowadzona podczas Open Eyes Economy Summit 2022 w Krakowie. Ambasador stwierdził, że nigdy wcześniej Polska i Stany Zjednoczone nie realizowały razem tylu przedsięwzięć odpowiadających na współczesne wyzwania. Wymienił tu współpracę wojskową w ramach NATO, pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy oraz kooperację biznesową. Rozmowa dotyczyła też zaangażowania amerykańskiej firmy Westinghouse Electric Company w projekt budowy elektrowni atomowej w Polsce. Ambasador - w języku polskim – wspominał ponadto swój pobyt w Warszawie 30 lat temu.

Więcej w materiale wideo