Fundusz prognozuje, że PKB USA spadnie o 8% w 2020 r. i wzrośnie o 4% w 2021 r. (zmiana prognoz wobec kwietnia odpowiednio: -2,1 pkt i -0,2 pkt).

Prognoza MFW dla strefy euro zakłada, że PKB spadnie o 10,2% w 2020 r. (rewizja w dół o 2,7 pkt proc.) i wzrost o 6% w 2021 r. (podwyższenie o 1,3 pkt proc. względem kwietnia).

W przypadku Niemiec prognozowany jest spadek PKB na ten rok o 7,8% (rewizja w dół o 0,8 pkt proc.) oraz wzrost o 5,4% w 2021 roku (podwyższenie o 0,2 pkt proc. względem kwietnia).

W przypadku Chin prognozowany wzrost PKB na ten rok wynosi 1% (rewizja w dół o 0,2 pkt proc.) i 8,2% w 2021 roku (obniżenie o 1 pkt proc. względem kwietnia).