Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -28,4 pkt wobec -35 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -39,6 pkt wobec -47,4 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -16 pkt wobec -20,7 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -27,4 pkt wobec -35,1 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -34,1 pkt w czerwcu wobec -38,1 pkt miesiąc wcześniej.

Nowo wprowadzony wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w czerwcu 85 pkt wobec 74,4 pkt w poprzednim miesiącu.

Strefa euro

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w strefie euro wzrósł o 8,2 pkt m/m i wyniósł 75,7 pkt w czerwcu 2020 r., podała Komisja Europejska (KE).

Konsensus rynkowy wynosił 80 pkt.

Nowo wprowadzony wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro w czerwcu wyniósł 82,8 pkt i wzrósł o 12,7 pkt m/m.