Większość tej kwoty - jak napisano - pochodzi z funduszy europejskich. Dzięki nim powstają innowacje produktowe i społeczne, które pomagają pokonać bariery. Fundusz Dostępności dofinansowuje poprawę dostępności budynków wielorodzinnych. Umożliwia włączenie osób o szczególnych potrzebach do aktywnego życia. Resort przypomniał, że dokładnie dwa lata temu rząd przyjął program Dostępność Plus.

Wskazano, że Dostępność Plus to wiele kompleksowych działań, które wyrównują szanse osób o szczególnych potrzebach. Dotyczy to nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale każdego z nas, kto w swoim życiu może potrzebować odpowiednio czytelnego oznaczenia nazwy ulicy, gdy np. jest turystą. Może też potrzebować dostępnego wjazdu czy wejścia, kiedy prowadzi wózek dziecięcy, albo sam porusza się o kulach po złamaniu nogi.

Napisano, że działający od dwóch lat program Dostępność Plus to nie tylko pomoc związana z fizycznymi barierami. "W ramach programu finansujemy usługi dla seniorów i osób wymagających opieki oraz organizujemy szkolenia. Łamiemy stereotypy o ludziach ze szczególnymi potrzebami i łączymy to z praktycznym budowaniem dostępności" - napisano.

Reklama

Zaznaczono, że ok. 7 mld zł już pracujące w programie Dostępność Plus są to środki na inwestycje w 150 szkołach podstawowych, ponad 100 uczelniach, 300 placówkach służby zdrowia, kilkuset urzędach i instytucjach samorządowych, na blisko 200 dworcach kolejowych, czy w przestrzeni publicznej kilkudziesięciu miast. Możliwe jest otrzymanie atrakcyjnych pożyczek na poprawę dostępności w budynkach wielorodzinnych.

Napisano, że opracowano już standardy dostępności. "Szkolimy architektów w zakresie projektowania uniwersalnego, urzędników w tematyce dostępności cyfrowej i planowania przestrzennego, pracowników organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności, pracowników transportu w kwestii obsługi osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy konkursy dla przedsiębiorców, w których zachęcamy do uniwersalnego projektowania usług i produktów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami" - pisze resort w informacji.

Wskazano, że powstała też Rada Dostępności, rozwijane jest również Partnerstwo na rzecz dostępności, do którego należą 184 podmioty.

"Zachęcamy przedsiębiorców do tworzenia dostępnych usług i produktów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zadbaliśmy też o edukację dla dostępności, współtworząc system edukacji włączającej. Wiele zmian zaplanowaliśmy też na przyszłość i zagwarantowaliśmy jako prawny obowiązek w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" - czytamy. Dodano, że będzie to trwała podstawa do urzeczywistnienia idei dostępności w naszym kraju. Na wszystkie podmioty publiczne ustawa ta nałożyła obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.

Wskazano, że "Program jest bardzo kompleksowy i ambitny, dlatego przed nami wciąż jeszcze wiele wyzwań". Zaznaczono, że w najbliższym czasie czeka nas m.in. przegląd prawa w zakresie dostępności, przygotowanie systemu raportowania przez podmioty publiczne czy stworzenie procedur dla certyfikowania dostępności podmiotów prywatnych, przedsiębiorców. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie mechanizmów i sprawne wdrożenie procesu skargowego.

Resort wskazał, że nie zapomina także o budowaniu świadomości. Te z pozoru łatwe, bo nie wymagające inwestycji działania - są często najtrudniejsze do realizacji i najbardziej czasochłonne. "Zbudowanie odpowiednich postaw, planowania, wprowadzenia idei dostępności do każdego zamówienia publicznego, do każdej inwestycji i do krwioobiegu obrotu gospodarczego – to nasze zadanie na najbliższe lata" - czytamy.