Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest ciężką chorobą zapalną. Choruje na nie około 8 proc. dzieci w Polsce, przy czym zdecydowana większość przypadków rozwija się do 5. roku życia. To choroba charakteryzująca się zmianami zapalnymi na skórze, w najcięższych przypadkach obejmują one nawet 80-90 proc. powierzchni, powodująca dodatkowo przesuszenie skóry i silny, uporczywy świąd.

ABM zwraca uwagę, że zmiany skórne są przyczyną wielu problemów pacjentów z AZS, m.in. ze względu na spowodowane świądem zaburzenia snu, niepokój, zaburzenia zachowania, stany lękowe, a nawet stany subdepresyjne. U części chorych rozwija się depresja, a nawet myśli samobójcze. Ponadto około 30-40 proc. chorych na AZS ma inne choroby z kręgu atopii, takie jak nietolerancje czy alergie pokarmowe, alergiczny nieżyt nosa lub astmę. AZS jest chorobą o bardzo złożonej i wciąż niepoznanej patogenezie. Biorą w jej rozwoju udział czynniki genetyczne, immunologiczne i środowiskowe.

Mimo wciąż prowadzonych badań nie ma satysfakcjonujących metod terapeutycznych, szczególnie dla dzieci. Jest tylko jeden zarejestrowany lek biologiczny – dupilumab, który EMA dopuściła do stosowania w Europie dla chorych do 6 lat z umiarkowaną i ciężka postacią AZS.

W Polsce na razie nie jest objęty refundacją, ponadto nie zabezpiecza młodszych dzieci. Doświadczenia kliniczne i stosowana praktyka polegają na leczeniu najmłodszych pacjentów lekami immunosupresyjnymi, m.in. metotreksatem i cyklosporyną, jednak poza wskazaniami refundacyjnymi.

"Nasz projekt zakłada przeprowadzenie po raz pierwszy na świecie badania klinicznego w grupie pacjentów pediatrycznych na AZS od 2. roku życia, mającego na celu określenie bezpieczeństwa i skuteczności terapii cyklosporyną i metotreksatem. Przeprowadzone szeroko badania i konsultacje przyczynią się do lepszego zrozumienia istoty choroby i umożliwią klinicystom prowadzenie bezpiecznej i skutecznej terapii" – podkreśla koordynator projektu prof. dr hab. Joanna Narbutt, cytowana w materiałach ABM.