GUS podał że, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -24,9 i był o 4,3 pkt proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów. Wartości wyższe odnotowano również dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Spadek wystąpił jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

W odniesieniu do grudnia 2019 roku obecna wartość BWUK jest niższa o 29,2 pkt. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 5,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -24,2.

Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki, a największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.

W grudniu WWUK osiągnął wartość o 23,4 pkt. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 roku.