"Gotówka odgrywa kluczową rolę w systemie ekonomicznym, w tym w jego podsystemach: monetarnym i finansowym. Jest tak, ponieważ gotówka, fizyczny pieniądz emitowany przez bank centralny, jest prawnym środkiem płatniczym, co oznacza, że posiada moc uwalniania od zobowiązań, czyli z mocy prawa nie można odmówić jej przyjęcia" - powiedział prezes.

"Eliminacja gotówki byłaby działaniem sprzecznym ze społecznymi oczekiwaniami. I sprzeczne z interesem publicznym. Dlatego też bank centralny dla zapewnienia równowagi gospodarczej musi zaspokajać popyt na prawny środek płatniczy jakim jest gotówka" - dodał.

Szef banku centralnego poinformował, że z badań NBP wynika, iż 76 proc. Polaków wskazuje, że gotówka jest potrzebna w gospodarce. Dodał, że gdy pojawiają się kryzysy, zwłaszcza bankowe, w każdym kraju nim dotkniętym rośnie zapotrzebowanie na gotówkę.

Glapiński zwrócił uwagę, że w Polsce w ubiegłym roku po wybuchu pandemii popyt na gotówkę wzrósł gwałtownie. Powiedział, że obecnie w obiegu znajduje się około 350 mld zł gotówki, licząc łącznie z kasami banków, podczas gdy na koniec 2019 r. kwota ta wynosiła niecałe 240 mld zł.

Reklama

"NBP w pełni zaspokoił popyt na gotówkę. To właśnie miałem na myśli, mówiąc publicznie, że gotówki mamy nieprzebrane ilości i że pieniędzy nam nie zabraknie" - wyjaśnił.

Zdaniem prezesa NBP, zaspokajanie popytu na gotówkę przez bank centralny stabilizuje gospodarkę zarówno w mikro-, jak i w makroskali i Jest kluczowe w sytuacjach awaryjnych, gdy systemy płatności bezgotówkowych z jakichś powodów zawodzą.

"Jak powiedziałem, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, jaki zapewnia gotówka, jest kluczowe dla funkcjonowania każdego współczesnego systemu ekonomicznego. Z tym poczuciem wolności, jakie daje gotówka, wiąże się też kwestia anonimowości dokonywania rozliczeń pieniężnych. To bardzo ważne w gospodarce rynkowej, opartej przecież na swobodzie wyboru ekonomicznego, tak przez przedsiębiorców, jak i konsumentów" - mówił Glapiński.

"Oczywiście jak zawsze z anonimowością gotówki też mogą wiązać się określone problemy, np. jej wykorzystywanie w szarej strefie, przy unikaniu płacenia podatków. Trzeba walczyć z patologiami, oczywiście, ale nie z gotówką" - podkreślił.

Przypomniał, że w zakresie akceptacji gotówki odnotowano już działania legislacyjne w postaci nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, która wprowadza z dniem 5 listopada br. prawny obowiązek akceptacji płatności z wykorzystaniem banknotów i monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski.

Wystąpienie prezesa NBP bank centralony przesłał w środowym komunikacie.