Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-grudzień 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku:

wartość zmiana (proc.)
mld EUR
saldo handlu zagranicznego -0,6 -
eksport 285,8 19,1
import 286,4 24,8
mld USD
saldo handlu zagranicznego -0,4 -
eksport 339,3 24,4
import 339,7 30,3