W ciągu ostatnich kilku dekad Chiny urosły do rangi światowego centrum produkcyjnego i największego eksportera towarów ze znaczną marżą, stając się potęgą gospodarczą. Według szacunków z ostatniego raportu World Economic Outlook MFW kraj ten będzie w tym roku wytwarzał 18,8 proc. światowego PKB w oparciu o parytet siły nabywczej (PPP). To wzrost w porównaniu z zaledwie 8,1 proc. dwie dekady temu.

W ciągu ostatnich 20 lat przewaga ekonomiczna zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej stanęła pod znakiem zapytania od momentu, gdy pojawiły się nowe potęgi, takie jak Chiny i Indie. W latach 2002-2022 udział USA w światowym PKB spadł z 19,8 do 15,8 procent, a udział UE spadł z 19,9 do 14,8 procent.

Przepaść między Chinami, USA i UE prawdopodobnie powiększy się w ciągu najbliższych kilku lat, ponieważ perspektywy gospodarcze dla dawnych liderów są niepewne, z możliwością recesji. Natomiast w przypadku Chin oczekiwana jest kontynuacja wzrostów w średnim, jednocyfrowym tempie.

Udział Chin, USA i UE w globalnym PKB / statista.com