"W ciągu najbliższych dwóch lat wzrost gospodarczy ulegnie znacznemu spowolnieniu. Oczekuje się, że w 2022 r. inflacja pozostanie na wysokim poziomie, ale prawdopodobnie osiągnie najwyższy poziom pod koniec roku. Słabsze dochody realne i wysoki poziom niepewności powinny doprowadzić do znacznego spowolnienia wzrostu konsumpcji, przy jednoczesnym osłabieniu wzrostu inwestycji i handlu. Wzrost wydatków budżetowych częściowo zrównoważy te wstrząsy w 2022 r., a realny PKB wzrośnie o 4,4%" - czytamy w raporcie.

Reklama

"W 2023 r. skutki większej niepewności powinny ustąpić i chociaż ogłoszone embargo UE na rosyjską ropę naftową będzie wywierać dodatkową presję wzrostową na ceny energii, inflacja powinna zwolnić w miarę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Inflacja bazowa również powinna się obniżyć, ale prawdopodobnie pozostanie na wysokim poziomie. Polityka fiskalna będzie wspierać działalność gospodarczą, do czego przyczynią się wydatki z unijnych funduszy w ramach Instrumentu Wspierania Odbudowy i Odporności, ale zacieśnienie polityki pieniężnej ograniczy wzrost gospodarczy. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że realny PKB spadnie do 1,8% w 2023 r." - czytamy dalej.

Perspektywy te są obarczone znaczną niepewnością, a bilans zagrożeń jest niekorzystny. Dalsza eskalacja wojny zwiększyłaby niepewność, zaostrzyłaby inflację i nadwyrężyła finanse publiczne, podkreśliła Organizacja.

(ISBnews)