Według Bloomberg Economics ograniczenie zużycia gazu powinno zapewnić Europie przetrwanie następnej zimy, nawet jeśli rosyjski przepływ surowca zostanie całkowicie zatrzymany i będzie kosztować gospodarkę strefy euro około 0,4 proc. PKB.

Jeśli będzie wyjątkowo zimno i potrzebne będą dalsze cięcia, może to doprowadzić region do recesji i pozostawić inflację w 2023 roku na poziomie 5 proc.