Choć w niektórych krajach dług rósł szybciej niż w innych, to wzrost zadłużenia przekraczający wzrost PKB jest wspólnym wątkiem dla wielu państw.

Przy szybkim rozwoju gospodarczym w kraju, Chiny wyróżniają się wyjątkowo szybkim wzrostem zadłużenia w tym okresie. Jednak ze stosunkiem długu do PKB na poziomie 68 procent, Państwo Środka jest dalekie od bycia liderem wśród państw o najwyższym poziomie zadłużenia. W pierwszej piątce krajów o najwyższym zadłużeniu względnym w 2020 r. znalazły się Wenezuela, Japonia, Grecja, Włochy i Portugalia, zaś Stany Zjednoczone uplasowały się na szóstym miejscu (spośród 87 krajów, w których dostępne były dane).

Konwencjonalna wiedza ekonomiczna postrzega dług, który rośnie szybciej niż PKB, jako zagrożenie dla przyszłości (kiedy obsługa długu i odsetki stają się coraz większym obciążeniem). Jednak brak okresów ze spadkiem PKB, czego wiele krajów doświadczyło w latach 2009-2020, sprawił, że rosnące zadłużenie zaczęto uważać za nie tak niekorzystne. Takie podejście do zadłużenia może jednak okazać się błędne. Po tym, jak koronawirus sparaliżował światową gospodarkę, działania obniżające inflację podnoszą koszty obsługi zadłużenia, a wojna na Ukrainie wprowadziła na światowe rynki chaos, narastające zadłużenie może ponownie stać się wyzwaniem. Ponadto ekonomiści jeszcze przed ostatnimi kryzysami wierzyli, że nadmierne zadłużenie ogranicza produktywność gospodarek i faktycznie osłabia wzrost, który ma miejsce w okresach ekspansji.

ikona lupy />
Dług publiczny jako proc. PKB w wybranych krajach / statista.com
Reklama