W okresie od stycznia do września ubiegłego roku obywatele Ukrainy zarejestrowali 10,2 tys. jednoosobowych przedsiębiorstw i 3,6 tys. spółek z kapitałem ukraińskim. We wrześniu ubiegłego roku ich udział w liczbie nowych firm w Polsce wzrósł do 8,5 proc. Dla porównania, przed wybuchem wojny odsetek nowych ukraińskich przedsiębiorstw był na poziomie poniżej 1 proc.

Według raportu państwowego think tanku PIE, od 24 lutego w Polsce znalazło schronienie ponad milion ukraińskich uchodźców, głównie kobiet. Dane rządowe pokazują, że 420 tys. osób znalazło zatrudnienie w wielu rozpoczynających działalność firmach, głównie w budownictwie, IT i handlu detalicznym. Z raportu wynika, że 41 proc. nowych jednoosobowych działalności założonych przez Ukraińców, to firmy zarejestrowane przez kobiety.

Ponad 50 proc. firm, które zarejestrowały się w Polsce, zrobiło to, aby kontynuować działalność prowadzoną na Ukrainie. Natomiast około dwie trzecie z nich stwierdziło, że bez względu na wynik wojny zamierza pozostać na polskim rynku.

ikona lupy />
Liczba zarejestrowanych w ubiegłym roku przez uchodźców z Ukrainy jednoosobowych przedsiębiorstw / Bloomberg
Reklama