Gwarancje

Kredytem można będzie objąć do 50 proc. kosztów całej inwestycji, z czego 50 proc. całkowitych kosztów inwestycji może być objęte finansowaniem z gwarancją InvestEU. Umowa odblokowuje finansowanie o wartości do 484 mln euro na inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę i innowacje w całej Polsce.

Gwarancja zabezpieczy długoterminowe finansowanie dla szerokiej grupy podmiotów z sektora prywatnego i publicznego w kilku priorytetowych obszarach InvestEU. Należą do nich m.in. energia ze źródeł odnawialnych, transport niskoemisyjny, technologie informacyjno-komunikacyjne, cyfryzacja, ochrona zdrowia i innowacje. Te inwestycje pomogą UE osiągnąć szersze cele strategiczne w kontekście zielonej i cyfrowej transformacji.

Reklama

InvestEU zapewnia gwarancję budżetową UE dla partnerów wykonawczych, aby zwiększyć ich zdolność do podejmowania ryzyka. To z kolei pobudzi inwestycje publiczne i prywatne w zakresie priorytetów polityki UE.

Program InvestEU

„InvestEU realizuje inwestycje, które wpłyną na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w całej UE. Cieszę się, że dzięki dzisiejszej umowie BGK został partnerem wykonawczym InvestEU. Razem będziemy ułatwiać inwestycje w zieloną i cyfrową transformację oraz innowacje w Polsce” - powiedział komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni.

Prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka podkreśliła, że jest dumna, iż BGK jako pierwsza instytucja finansowa w Europie przeszedł procedurę akredytacyjną.

"Tym samym, bank uzyskał uprawnienie do bezpośredniego zarządzania środkami unijnymi i od tej pory może pełnić rolę partnera wykonawczego InvestEU. Kredyt z gwarancją InvestEU umożliwia realizację projektów inwestycyjnych, które są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju Polski. Dzięki temu produktowi, kredytobiorca może ograniczyć ryzyko inwestycyjne oraz zmniejszyć koszt kapitału. Jednocześnie wniesie wkład w transformację energetyczną i cyfrową Polski. Na takie ryzykowne projekty ciężko jest znaleźć finansowanie na rynku, szczególnie w czasach pocovidowych i w trakcie toczącej się wojny. Stąd też niektórym inwestorom trudniej jest obecnie rozwijać zrównoważoną infrastrukturę i działalność innowacyjną. Dzięki współpracy z Komisją Europejską wypełnimy tę lukę w ofercie finansowania” - wskazała Daszyńska-Muzyczka.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)