Według danych Eurostatu, łącznie w 2022 r. do Wspólnoty sprowadzono 18 tys. ton pierwiastków ziem rzadkich, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza wzrost importu o 9 proc.

Jednocześnie eksport z UE był na poziomie 7 tys. ton, co oznacza spadek o 8 proc. w porównaniu do 2021 r.

Wartość importu wzrosła do 146 mln euro, co oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu z 2021 r., podczas gdy eksport osiągnął 142 mln euro, co stanowi wzrost o 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Reklama

Metale ziem rzadkich drożeją

Pierwiastki ziem rzadkich to grupa 17 metali o wysokim ryzyku zakłócenia dostaw i dużym znaczeniu gospodarczym wykorzystywanych w zaawansowanych technologiach.

Średnia cena importowanego surowca wyniosła 7,9 euro za kilogram, co oznacza wzrost o 26 proc. w porównaniu z 2021 r. Nieco wolniej rosły ceny eksportowanych pierwiastków ziem rzadkich, które średnio wyniosły w 2022 r. 20,7 euro za kilogram, co w porównaniu do poprzedniego roku oznacza wzrost o 11 proc.

ikona lupy />
Import i eksport UE pierwiastki ziem rzadkich / eurostat

Chiny największym dostawcą pierwiastków ziem rzadkich

Największym partnerem handlowym w zakresie importu pierwiastków ziem rzadkich na rynek europejski były Chiny. Z Państwa Środka pochodziło 40 proc. całkowitego importu do UE, czyli 7,4 tys. ton.

Na kolejnych miejscach znalazła się Malezja z udziałem w rynku importu na poziomie 31 proc., czyli 5,6 tys. ton. Rosja odpowiadała za jedną czwartą (25 proc. importu, czyli 4,5 tys. ton).

Stany Zjednoczone i Japonia miały po 2 proc. udziału w imporcie pierwiastków ziem rzadkich do UE.

ikona lupy />
Najwięksi dostawcy do UE pierwiastków ziem rzadkich / eurostat