Dostęp do tego dokumentu uzyskała agencja Reuters. Siedzibą MAEA jest Wiedeń.

"Iran poinformował Agencję, że operator zakładów wzbogacania paliwa (jądrowego) w Natanz +zamierza rozpocząć instalowanie trzech kaskad wirówek IR-2m+ w tych zakładach" - napisała MAEA dodając, że kaskady owe uzupełniłyby prowadzącą już wzbogacanie jedną kaskadę wirówek IR-2m.

Zgodnie z zaakceptowanym przez władze w Teheranie międzynarodowym porozumieniem, Iranowi nie wolno m.in. wzbogacać uranu przy pomocy sprzętu innego, niż znajdujące się w podziemnej części zakładów w Natanz mniej wydajne wirówki pierwszej generacji IR-1, których jest tam ponad 5 tys.

Stany Zjednoczone i Izrael twierdzą, że Iran wbrew swym oficjalnym deklaracjom nadal prowadzi prace nad uzyskaniem broni jądrowej. W maju 2018 roku prezydent Donald Trump wycofał USA z porozumienia światowych mocarstw z Iranem w sprawie demontażu irańskiego wojskowego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji. Stronami zawartego w czerwcu 2015 roku porozumienia są także Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja i Chiny.