"Prognozujemy, że w 2024 roku bezrobocie utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych. Stopa bezrobocia nieznacznie wzrośnie w pierwszym kwartale 2024 - taka sytuacja powtarza się co roku i jest związana z wahaniami sezonowymi. Bezrobocie powróci do niższych poziomów w II kwartale - wraz z ponownym wzrostem zapotrzebowania na pracowników sezonowych" - czytamy w komentarzu PIE do danych GUS o stopie bezrobocia za listopad.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5% na koniec listopada br. wobec 5% miesiąc wcześniej. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu listopada 2023 r. wyniosła 773,4 tys. wobec 770,4 tys. miesiąc wcześniej.

Lepsze perspektywy zatrudnienia w 2024 roku

Reklama

"Zapotrzebowanie na nowych pracowników pozostaje niskie. W listopadzie w urzędach pracy zgłoszony 78 tys. nowych ofert pracy - to o 1,2% mniej niż rok temu. Badanie wolnych miejsc pracy GUS wskazuje, że w III kwartale popyt na pracę obniżył się w niemal wszystkich branżach. Perspektywy na przyszły rok są jednak lepsze. Odbicie gospodarcze ponownie zwiększy popyt na pracę. Badania koniunktury wskazują na poprawę nastrojów dotyczących planowanego zatrudnienia w większości branż" - czytamy dalej w komentarzu.

W projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 5,4% na koniec 2023 r. i 5,2% na koniec 2024 r.

(ISBnews)