Z danych przekazanych PAP przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że z 525 tys. cudzoziemców, którzy 1 października 2021 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy – 293,8 tys. osób, Białorusi – 37,1 tys., Niemiec – 19,7 tys., Rosji - 13,7 tys., Wietnamu - 11,2 tys., Indii - 10,9 tys., Gruzji - 9,6 tys., Włoch - 8,5 tys., Wielkiej Brytanii - 6,9 tys. oraz Chin – 6,9 tys. osób.

"W pierwszych trzech kwartałach roku liczba obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 68 tys. osób. Największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli: Ukrainy - o 49,7 tys. osób, Białorusi - o 8,4 tys., Gruzji - o 1,7 tys., Mołdawii – o 1,3 tys. oraz Indii – o 1,1 tys. osób" - przekazał Jakub Dudziak.

Reklama

Dodał, że zdecydowanie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą być wydane na maksymalnie trzy lata. "Tego typu dokumentami dysponuje obecnie 63 proc. osób. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego i rezydenta długoterminowego stanowi 20 proc., a 15 proc. to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali swój pobyt" - przekazał.

Przypomniał, że zezwolenia na pobyt wydają urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 139,9 tys. osób, małopolskie – 62,6 tys., wielkopolskie – 48,8 tys. oraz dolnośląskie – 43,6 tys.

Jak zaznaczył Urząd do Spraw Cudzoziemców, powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo, np. w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.