Badanie pokazało, że ponad połowa cudzoziemców (53 proc.) obchodziła Boże Narodzenie zgodnie z kalendarzem gregoriańskim lub nowojuliańskim, czyli 25 grudnia. Jednak co dziewiąty respondent (11 proc.) deklaruje świętowanie w styczniu, zgodnie z kalendarzem juliańskim, a niemal co czwarty imigrant (23 proc.) zamierza obchodzić Boże Narodzenie zarówno w grudniu, jak i w styczniu.

To interesujące dane w przypadku przebywających w Polsce obywateli Ukrainy, ponieważ wierni Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz Prawosławnego Kościoła Ukrainy już obchodzą nieruchome święta kościelne w tym samym okresie, co kościoły zachodnie” – podkreśla Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

Ukraińcy zmieniają kalendarz świąt

Reklama

Jak dodaje ekspert, badanie pokazało, że 54 proc. obywateli Ukrainy przebywających w naszym kraju obchodzi Boże Narodzenie wyłącznie w grudniu, a 10 proc. będzie obchodziło wyłącznie w styczniu. Z kolei 23 proc. badanych będzie obchodzić święta zarówno w grudniu, jak i w styczniu.

Przeszło co czwarty cudzoziemiec (28 proc. ) spędzi Boże Narodzenie w Polsce z rodziną przebywającą w naszym kraju. Warto podkreślić, że w grudniu 2020 roku jedynie 12 proc. imigrantów deklarowało obchodzenie świąt w Polsce w rodzinnym gronie. Z kolei 12 proc. badanych zamierza świętować z polskimi przyjaciółmi i znajomymi. Odsetek ten w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł o połowę (7 proc. w 2020 roku).

Święta i samotność

Według raportu jedynie 13 proc. obcokrajowców deklaruje, że będzie pracować w okresie świątecznym, czyli dwukrotnie mniej niż w 2020 roku (26 proc. ).

„Dziękujemy pracodawcom szanującym świąteczne kalendarze wszystkich pracowników transgranicznych, którzy tworzą wielokulturowe zespoły w coraz szerszym gronie polskich przedsiębiorstw” – podkreśla Andrzej Korkus, prezes EWL Group.
Jak dodaje, w porównaniu z 2020 rokiem, podwoił się jednak odsetek imigrantów spędzających okres świąt w Polsce w samotności – 11 proc. wobec 5,8 proc. trzy lata temu.