Dane Eurostatu wyraźnie wskazują na to, że Europa to region coraz starszych ludzi. Na początku stycznia 2023 r. mediana wieku ludności UE osiągnęła 44,5 lata. Oznacza to, że połowa populacji UE była w wieku powyżej 44,5 lat, a druga połowa była młodsza. Dekadę wcześniej, czyli w 2013 r., mediana była na poziomie 42,2.

Kraje z najwyższą i najniższą medianą wieku

Wzrost mediany (inaczej wartości środkowej) widoczny był prawie we wszystkich krajach Wspólnoty.

Reklama

W ciągu ostatniej dekady tylko trzy państwa zdołały uchronić się przez starzeniem. Mediana populacji na Malcie spadła o 0,4 roku, a w Szwecji o 0,1 roku. Natomiast w Niemczech wartość środkowa wieku pozostała na niezmienionym poziomie.

W styczniu 2023 r. w państwach członkowskich UE mediana wieku wahała się od 38,4 lat na Cyprze do 48,4 lat we Włoszech.

Polska, z medianą wieku wynosząca 42,6 lat, plasuje się w środku zestawienia (na 16. miejscu).

Który kraj UE starzeje się najszybciej?

W ciągu dekady w pięciu krajach UE średni wiek populacji wzrósł o 4 lata i więcej. Mediana wieku w Portugalii wzrosła o 4,4 lata, najwięcej wśród krajów UE. W ślad za nimi poszła Grecja, Hiszpania, Słowacja i Włochy, które odnotowały wzrost o 4,0 lata.

Wśród państw, które starzeją się najszybciej, znalazła się też Polska. W ciągu dekady mediana wieku w naszym kraju wzrosła o 3,8 roku, co plasuje nas na siódmym miejscu wśród najszybciej starzejących się państw UE. Przed nami znalazła się jeszcze Bułgaria (3,9 lat).

Współczynnik obciążenia demograficznego

Współczynnik obciążenia emerytalnego definiowany jest w UE jako stosunek liczby osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) do liczby osób w wieku produkcyjnym (15–64 lata).

Na początku stycznia 2023 r. współczynnik obciążenia emerytalnego w całej UE był na poziomie 33,4 proc., podczas gdy w 2013 roku wynosił 27,7 proc. Jak widać w ciągu dekady wskaźnik wzrósł o 5,7 punktu procentowego (pp).

Najwyższe wskaźniki odnotowano w Portugalii (38,0 proc.), Włoszech i Finlandii (po 37,8 proc.), a najniższe w Luksemburgu (21,5 proc.), Irlandii (23,2 proc.) i na Cyprze (24,7 proc.).

W Polsce współczynnik obciążenia demograficznego w styczniu 2023 r. wynosił 30,8 proc., co plasuje nas w gronie europejskich średniaków.

Natomiast dużo gorzej Polska wypada w przypadku tempa wzrostu współczynnika obciążenia osób starszych. W porównaniu z 2013 rokiem Polska odnotowała największy wzrost wskaźnika w całej Unii Europejskiej (+10,4 p.p.).

Za nami znalazły się: Bułgaria (+9,2 p.p.) i Chorwacja (+9,0 p.p.). Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat na tle populacji w wieku produkcyjnym najwolniej rósł w Luksemburgu (+1,3 p.p.), na Malcie (+2,0 p.p.) i Austrii (+2,8 p.p.).