W ciągu ostatnich 50 lat szacowana długość życia globalnej populacji gwałtownie rośnie. Przewidywana średnia długość życia osoby urodzonej w 1971 r. wynosiła 58 lat, podczas gdy w 2021 r. szacunki wzrosły do poziomu 71 lat, co oznacza wzrost o około 22 proc. Jednak są kraje na świecie, w których ten skok był jeszcze bardziej wyraźny.

Z danych Banku Światowego wynika, że Bangladesz zajął pierwsze pod względem wzrostu oczekiwanej długości życia miejsce nie tylko w Azji, ale na całym świecie. Wzrosła z 26 w 1971 r. do 72 w 2021 r.

Drugie i trzecie miejsce Malty i Luksemburga w Europie można wytłumaczyć napływem zamożnych osób oraz ich lepszym dostępem do opieki medycznej i wysokiej jakości życia. Jednak trudniej wytłumaczyć zajęcie przez Portugalię pierwszego miejsca w na Starym Kontynencie z procentowym wzrostem o około 18 procent. Oczekiwana długość życia ludzi żyjących w Portugalii w ciągu 50 lat wydłużyła się o 14 lat.

W Polsce oczekiwana długość życia wzrosła o 6 lat z 70 lat w 1971 roku, do 76 lat w 2021 r.

Reklama
ikona lupy />
Kraje o największym wzroście średniej długości życia w chwili urodzenia w latach 1971–2021 na kontynent w proc. / statista.com