Na przestrzeni dwóch dekad, od 2002 r., najwyższą wartość odnotowano w 2019 r., kiedy oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wyniosła 81,3 lat. Jednak po wybuchu pandemii Covid-19 wskaźnik ten spadł do poziomu 80,4 w 2020 r. i do 80,1 lat w 2021 r. Po pandemii wskaźnik długości życia zaczął powoli rosnąć. W ubiegłym roku osiągnął 80,6 lat.

Regiony z najwyższą średnią długością życia w 2022 r.

Regionem Unii Europejskiej o najwyższej średniej długości życia w chwili urodzenia był hiszpański region Comunidad de Madrid, gdzie według szacunków ludzie będą żyć średnio 85,2 lat. Według danych Eurostatu nieco krócej (84,4 lat) będą żyć mieszkańcy Provincia Autonoma di Trento we Włoszech. Oczekuje się, że powyżej 84 lat będą żyć mieszkańcy Ile de France we Francji (84,1 lat), w Sztokholmie w Szwecji ( 84,0 lat). Do poziomu 84 lat niewiele zabrakło hiszpańskiej Comunidad Foral de Navarra, gdzie w 2022 r. średnia oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosiła 83,9 lat.

Reklama

Regiony z najniższą średnią długością życia w 2022 r.

Z kolei wśród 5 regionów UE o najniższej średniej długości życia w chwili urodzenia 4 znajdowały się w Bułgarii: Severozapaden (72,3 lat), Severen tsentralen (73,2 lat), Yugoiztochen (73,7 lat), Severoiztochen (74,1 lat); i jeden na Węgrzech, Észak-Magyarország (74,1 lat).

Oczekiwana średnia długość życia w regionach Polski

W Polsce najdłuższa średnia oczekiwana długość życia była w 2022 r. była w regionie warszawskim stołecznym. W Warszawie i okolicach przewidywana długość życia to 78,8 lat, co na tle wszystkich regionów Europy nie jest zbyt wysokim wynikiem. W porównaniu z ubiegłym rokiem długość życia w stolicy Polski wydłużyła się o 2 lata, jednak w porównaniu z rekordowym dla całej Europy rokiem 2019 była krótsza o 0,7 roku. Kolejne regiony to woj. małopolskie i podkarpackie, gdzie oszacowana długość życia była na średnim poziomie 78,5 lat.

Według szacunków Eurostatu w Polsce najkrócej będą żyć mieszkańcy woj. łódzkiego (76,1 lat), części Mazowsza z wyłączeniem Warszawy i okolic, czyli obszaru mazowieckiego regionalnego (76,3 lat) i woj. warmińsko-mazurskiego (76,4 lat).

W porównaniu z poprzednim rokiem najbardziej długość życia wzrosła w regionach wschodniej Polski. Według szacunków na 2022 r. na Podlasiu mieszkańcy będą żyć o 2,4 lat dłużej, niż oczekiwano rok wcześniej. W tym samym czasie w woj. podkarpackim i lubelskim oczekiwana długość życia wzrosła o 2,1 lat.

Oczekiwana długość życia kobiet i mężczyzn

W przypadku kobiet w UE średnia długość życia w chwili urodzenia wyniosła w 2022 r. 83,3 lat (wzrost o 0,4 w porównaniu z 2021 r., ale spadek o 0,7 w porównaniu z 2019 r.), a w przypadku mężczyzn 77,9 lat (wzrost o 0,7 roku w porównaniu z 2021 r., ale spadek o 0,6 w porównaniu z 2019 rokiem).

W 2022 r. oczekiwana długość życia kobiet w całej Unii Europejskiej w chwili urodzenia była o 5,4 roku dłuższa niż w przypadku mężczyzn. Jednak występują znaczne różnice między krajami Wspólnoty. Na Łotwie oczekuje się, że kobiety będą żyć o 10,0 lat dłużej niż mężczyźni. Kolejna kraje z najwyższa różnica w długości życia kobiet i mężczyzn to Estonia i Litwa (po 8,7 roku).

Najmniejsze różnice między płciami wystąpiły w Holandii (2,9 roku), Irlandii (3,3 roku) i Szwecji (3,4 roku).

Eurostat oszacował, że w Polsce kobiety przeciętnie mają żyć o 7,7 lat dłużej niż mężczyźni.