"Dane dotyczące wykonania budżetu za 10 miesięcy tego roku są bardziej niż krzepiące i świadczą o nowej jakości w zarządzaniu finansami państwa. Osiągnięty wynik to efekt wysokich dochodów podatkowych, zwłaszcza w obszarze VAT i CIT, oraz dyscypliny w realizacji zaplanowanych wydatków" - oceniła Czerwińska w komentarzu przekazanym PAP.

Podkreśliła, że "wysokie dochody potwierdzają skuteczność uszczelniania systemu podatkowego, szczególnie poprzez rozbudowę aparatu analitycznego Ministerstwa Finansów, stałe podnoszenie sprawności Krajowej Administracji Skarbowej i wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych".

"To dzięki odbudowie sprawności państwa w sferze podatków, mogliśmy już w tym roku przeznaczyć dodatkowe ponad 5 mld zł na służbę zdrowia, oraz przygotować prawdziwie solidarnościowy i prorodzinny projekt budżetu na 2018 rok. Choć jeszcze niedawno wydawało się to niemożliwe - a wręcz obrazoburcze - udowadniamy, że można dbać o dyscyplinę finansów publicznych i jednocześnie ambitnie inwestować w podnoszenie bezpieczeństwa finansowego Polaków" - dodała.

Zaznaczyła, że według szacunków MF deficyt sektora publicznego (czyli general government deficit według metodologii UE) wyniósł około 7 mld zł.

"Tradycyjny wzrost wydatków w ostatnich miesiącach roku oraz efekt dwóch uchwalonych nowelizacji budżetu i ustaw okołobudżetowych na kwotę ponad 11 mld zł sprawią, że na koniec roku także sam budżet państwa odnotuje deficyt. Będzie on jednak znacznie niższy, niż zaplanowane w ustawie 59 mld zł i wyniesie około 30 mld zł" - poinformowała.

Zgodnie z wtorkowym komunikatem MF, po październiku dochody budżetu wyniosły 295 mld zł, tj. 90,7 proc. zaplanowanych w tym roku, a wydatki sięgnęły 292,4 mld zł, tj. 76 proc. planu. Budżet osiągnął nadwyżkę w wysokości 2,7 mld zł.

"Według danych dotyczących wyniku budżetu państwa w okresie styczeń-październik oraz bardzo wstępnych informacji na temat wykonania dochodów i wydatków przez inne jednostki, istotne dla całego sektora finansów publicznych, deficyt sektora finansów publicznych (według metodyki ESA'2010) na koniec października szacowany jest na poziomie ok. 7 mld zł. Wzrost nierównowagi finansów publicznych (przyrost deficytu) w październiku br. nastąpił zgodnie z oczekiwaniami oraz tendencjami z lat poprzednich" - napisano.

>>> Czytaj też: Nadwyżka w budżecie wynosi 2,7 mld zł, dochody z VAT rosną o ponad 20 proc.